Praktisk info

Jeg tilbyder:

• Musikpsykoterapi med metoden Guided Imagery and Music – individuelt, som par eller i gruppe.

Herunder forløb i virksomheder til medarbejdere med arbejdsrelateret stress og/eller personlige problemstillinger
Målgruppe: ansatte indenfor pleje- og sundhedssektor samt undervisningsområdet m.fl.

• Terapeutiske samtaler

• Supervision til musikterapeuter og andre faggrupper – individuelt eller i gruppe

• Undervisning/workshops/foredrag indenfor feltet musikterapi og psykiatri –
primært stress- og traumebehandling

Priser:

Individuel GIM session af ca 1,5 times varighed: 1.000 kr

Individuel GIM session med studierabat: 850 kr

GIM session i par/1,5 time: 1.500 kr

Individuel supervision/1,5 time: 1.500 kr

Terapeutisk samtale/1 time: 950 kr

Undervisning, kurser, workshop: pris aftales

Forløb betalt af arbejdsplads: pris aftales

Afbud forventes meddelt senest 24 timer før vores aftale. Ved udeblivelse eller for sent afbud må påregnes gebyr på 500 kroner.

Som psykoterapeut, MPF og medl. Dansk Musikterapiforening henholder jeg mig til disse foreningers etikregler. Behandling er omfattet af tavshedspligt.

Ved bestilling af tid kontakt:

Musikpsykoterapi v/Charlotte Dammeyer
Psykoterapeut, MPF
Registreret GIM-terapeut EAMI
Brønlundsvej 22
9210 Aalborg SØ
Tlf. +45 29 80 26 13
charlotte@musikpsykoterapi.dk

www.musikpsykoterapi.dk