Guided Imagery and Music

Guided Imagery and Music (GIM) betyder guidet billeddannelse til musiklytning. GIM er en musikpsykoterapeutisk behandlingsform, hvor afspænding, musiklytning og samtale står i centrum. GIM kan beskrives som en rejse i det indre forestillingsunivers, hvor eksistentielle temaer og problemstillinger fremtræder i symbolsk form.

Musikken, vi bruger i terapien, er specielt udvalgt og primært klassisk musik. Som har til hensigt at fremkalde og understøtte den enkeltes indre oplevelser i form af billeder, kropsfornemmelser, følelser, tanker og erindringer. Musikken bevæger og fastholder, udfordrer og støtter, skaber spænding og forløsning.
 
Mange oplever, at brug af musik hjælper, når ord alene ikke slår til. I GIM udforskes og bearbejdes vanskelige oplevelser, som har formet et liv med eks. angst, vrede, negative tanker, utryghed og sorg. Målet med terapien er at hjælpe den enkelte til at opnå en øget bevidsthed om indre processer og herigennem finde styrken til at ændre på uhensigtsmæssige handlemønstre, som skaber problemer i hverdagen.


Musikpsykoterapi

Sådan foregår en GIM-session:

En individuel GIM-session varierer i længde alt efter behov og problemstilling – men normalt varer den 1½-2 timer. Selve musik- og billedoplevelsen kaldes en musikrejse. En session består af 4 faser:

  • En indledende samtale med afklaring af fokus for musiklytningen.
  • Afspænding og mental forberedelse til musikrejsen, som foregår, mens du ligger på en briks/sidder i god lænestol.
  • Musikrejse med dialog undervejs mellem deltager og terapeut.
  • Afrunding og refleksion over oplevelsen i forhold til fokus (eventuelt med mulighed for at tegne).

Én enkeltstående GIM session kan fungere som en afrundet oplevelse, men ofte vil et kortere forløb, med tilvænning til metoden, give mulighed for øget intensitet og fordybelse. Ønsker du at indlede et forløb i musikpsykoterapi, vil vi i fællesskab definere mål for behandlingen og løbende sikre, at vi arbejder den rette vej.