Om

Som musikterapeut uddannet i 1998 har jeg mange års erfaring fra psykoterapeutisk arbejde med mange forskellige typer mennesker med mange forskellige typer udfordringer. Aktuelt er jeg ansat i voksenpsykiatrien, Aalborg Universitetshospital, hvor jeg siden 2003 har arbejdet med mennesker der lider af skizofreni, psykoser, angst, stress, sorg, PTSD, personlighedsforstyrrelser, belastningsreaktioner, OCD m.m.
Mit terapeutiske ståsted er en psykodynamisk, relationel tilgang med elementer fra forskellige terapiretninger – herunder fokus på kroppens reaktioner og udtryk i behandlingen
.

C.V.

Uddannelse:
1992 – 1998 Musikterapeut cand.phil. Aalborg Universitet. Kandidatspeciale om PTSD.
2001 – 2003 Musikterapeut cand.mag. deltidsstudie Aalborg Universitet.
2007 – Musikpsykoterapeutisk efteruddannelse Guided Imagery and Music (GIM) niveau I
2011 – 2013 Efteruddannelse GIM niveau II
2014 – 2016 Afslutter GIM uddannelsen niveau III – registreres i European
Association for Music and Imagery.

Ansættelser:
1998 – 1999 Musikterapeut I Bosnien, Pavarotti Music Centre
2002 – Fungerer fortsat som beskikket censor på Aalborg Universitet, Musikterapi.
1999 – 2003 Privatpraksis på deltid i klinikfællesskabet ’Musikterapeuterne’
1999 – 2003 Behandlingscentret Hammer Bakker
2003 – 2008 Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien klinik Syd, voksen – halvtid
2006 – 2008 Kamillianergaardens Hospice – halvtid
2008 – Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien klinik Syd, voksen – deltid 33 timer
2016 – Åbning af privat psykoterapipraksis på deltid

Andet:
• Godkendt supervisor af Dansk Musikterapiforening
• Medlem af Dansk Musikterapeutforening
• Medlem af Dansk Psykoterapeutforening
• Medlem af European Association Music and Imagery
• Igennem 20 år medredaktør af Tidsskriftet Dansk Musikterapi

Opkvalificering og kurser:
Som en vigtig del af mit virke prioriterer jeg faglig udfordring højt og sørger for at holde mig fagligt opdateret. Deltager løbende i relevante kurser og undervisningsforløb relateret til mit arbejde i psykiatrien og i privatpraksis omhandlende bla.: Nonspecifikke faktorer i psykoterapi v/Susan Hart, ACT, Somatic Experience, mentalisering, relationsbehandling m.fl.
Jeg modtager regelmæssig supervision af autoriseret psykolog samt af autoriseret GIM terapeut.

Undervisning/foredrag:
Gennem årene afholdt teoretisk og klinisk undervisning/workshops om musikterapi på konferencer i ind – og udland, samt i psykiatrien for tværfaglige kolleger.
Foredrag antaget og udført på nordiske og europæiske musikterapikonferencer i Stockholm 2006, Holland 2007, Danmark 2009, Sverige 2012, Berlin 2014, Grækenland 2016, Irland 2018, Danmark 2019.
Jeg har desuden undervist i diverse foreninger og uddannelsesinstitutioner bl.a.:

• Privatpraktiserende lægegrupper
• Pædagoguddannelsen UCN
• Fysioterapiuddannelsen UCN
• Social- og sundhedshjælperuddannelsen
• Konsulentforløb på Synergaia – integrationsteam Herning

Publikationer:
• Dammeyer, C. (1998): På tværs af grænser – behandling af traumatiserede flygtningebørn med musikterapi.
Kandidatspeciale v Aalborg Universitet.
• Dammeyer, C. (1999): Musikterapi i et krigsramt land (Nordic Journal of Music Therapy, 8(2), p. 180-185.
• Fønsbo, C. Dammeyer og Lund, H.(2011). Musiklyttegrupper – en empirisk undersøgelse af anvendte metoder i psykiatrien, Musikterapi i Psykiatrien, Årsskrift 6, APS, AAU.
• Dammeyer, C. og Horsholt, L. (2013): Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab. Dansk Musikterapi, 10(1) p. 16-20.
• Dammeyer, C. (2013). Guidet Musik- og Kropslytning. En ny form for receptiv musikterapi inden for traditionen Guided Imagery and Music (GIM) i psykodynamisk traumebehandling af patienter med PTSD. Musikterapi i Psykiatrien Online vol 8(1) p 42-59. (Peer-reviewed).
• Dammeyer, C. og Schmidt, T. (2017). ’Anti-hokus-pokus-formidler’. Dansk Musikterapi, 14(1) p. 10-15.