FORSIDE HVAD ER GIM? MIN ERFARING PRAKTISK INFORMATION
MUSIKPSYKOTERAPI v/ CHARLOTTE DAMMEYER

MUSIKPSYKOTERAPI

Fra Bach til Beatles

Mon ikke de fleste mennesker nyder at lytte til musik – i private stunder så vel som i fællesskab med andre? Lytter til særligt udvalgte musikstykker, som de ved gør en forskel; skaber glæde, energi, viljestyrke og kreativitet, - giver plads til fordybelse og ro samt lindring, håb, rummelighed i sindet. Med forskellige præferencer, der spænder fra klassisk over pop, heavy-metal til rock & blues – er en genkendelig oplevelse af, at musikken gør en forskel på humøret, på opfattelsen af verden og relationerne omkring os. Musikken kan genskabe vigtige og dybe erindringer om en glemt eller husket fortid, om tider i livet hvor tingene var anderledes. Bane vej for en dybere indsigt i en personlig problematik, som gør hverdagens udfordringer svære at tackle.

CHARLOTTE DAMMEYER


Charlotte Dammeyer musikpsykoterapeut

Musikpsykoterapi er en kombination af musikterapi og psykoterapi, hvor musikkens intensitet og kraft, i kombination med terapeutisk samtale og kropsarbejde, benyttes til at gå i dybden med og bearbejde eksistentielle problemstillinger som tab og sorg, belastnings-reaktioner, stress og angst, traumer m.fl. Med behandling i musikpsykoterapi er det muligt at dykke ned i problemstillinger, som vanskeligt lader sig beskrive med ord alene. Med brug af guidet musiklytning og samtale, hvor musikken hjælper følelserne på vej, sker en bearbejdningsproces som på sigt leder til øget selvindsigt, selvintegration og udvikling af nye handlemuligheder/strategier.

HVAD ER GIM?

GUIDED IMAGERY AND MUSIC

Guided Imagery and Music (GIM) betyder guidet billeddannelse til musiklytning. GIM er en musikpsykoterapeutisk behandlingsform, hvor afspænding, musiklytning og samtale står i centrum. GIM kan beskrives som en rejse i det indre forestillingsunivers, hvor eksistentielle temaer og problemstillinger fremtræder i symbolsk form. Musikken, vi bruger i terapien, er specielt udvalgt og primært klassisk musik. Som har til hensigt at fremkalde og understøtte den enkeltes indre oplevelser i form af billeder, kropsfornemmelser, følelser, tanker og erindringer. Musikken bevæger og fastholder, udfordrer og støtter, skaber spænding og forløsning. Mange oplever, at brug af musik hjælper, når ord alene ikke slår til. I GIM udforskes og bearbejdes vanskelige oplevelser, som har formet et liv med eks. angst, vrede, negative tanker, utryghed og sorg. Målet med terapien er at hjælpe den enkelte til at opnå en øget bevidsthed om indre processer og herigennem finde styrken til at ændre på uhensigtsmæssige handlemønstre, som skaber problemer i hverdagen.

Anita Houvenaeghel postkort

Sådan foregår en GIM-session

En individuel GIM-session varierer i længde alt efter behov og problemstilling – men normalt varer den 1½-2 timer. Selve musik- og billedoplevelsen kaldes en musikrejse. En session består af 4 faser:
1. En indledende samtale med afklaring af fokus for musiklytningen.

2. Afspænding og mental forberedelse til musikrejsen, som foregår, mens du ligger på en briks.

3. Musikrejse med dialog undervejs mellem deltager og terapeut.

4. Afrunding og refleksion over oplevelsen i forhold til fokus (eventuelt med mulighed for at tegne).


Én enkeltstående GIM session kan fungere som en afrundet oplevelse, men ofte vil et kortere forløb, med tilvænning til metoden, give mulighed for øget intensitet og fordybelse. Ønsker du at indlede et forløb i musikpsykoterapi, vil vi i fællesskab definere mål for behandlingen og løbende sikre, at vi arbejder den rette vej.

MIN ERFARING

AUTORISERET MUSIKTERAPEUT

Som cand.mag. i musikterapi fra 1998 har jeg mange års erfaring fra psykoterapeutisk arbejde med mange forskellige typer mennesker med mange forskellige typer udfordringer. Aktuelt er jeg ansat i voksenpsykiatrien, Aalborg Universitetshospital, hvor jeg siden 2003 har arbejdet med mennesker der lider af skizofreni, psykoser, angst, stress, sorg, PTSD, personlighedsforstyrrelser, belastningsreaktioner, OCD m.m. Mit terapeutiske ståsted er en psykodynamisk, relationel tilgang med elementer fra forskellige terapiretninger - herunder fokus på kroppens reaktioner og udtryk i behandlingen. Sideløbende med ansættelse i psykiatrien åbnede jeg i 2016 privatpraksis. For mere information tjek mit C.V.

CHARLOTTE DAMMEYER


Charlotte Dammeyer

PRAKTISK INFORMATION

Aalborg, Danmark
+45 29 80 26 13
Charlotte@musikpsykoterapi.dk

Har du spørgsmål til, hvad jeg kan tilbyde dig så ring eller send en besked.